Plakat zaprojektowany na potrzeby komunikacji wewnętrznej wydarzenia Diversity - Oxford debate w firmie Infosys.