Oprawa audiowizualna wydarzeń brzmi nieco tajemniczo, dlatego pora wyjaśnić co kryje się pod tym hasłem i co Onoffmedia może w ramach tej usługi wykonać dla swoich klientów. Oprawa, jaką oferujemy dotyczy głównie konferencji, gal, seminariów, czyli imprez podczas których niezbędne jest wyświetlanie różnego rodzaju informacji na ekranach, telebimach. Onoffmedia przygotowuje m.in. prezentacje multimedialne, na bazie informacji dostarczonych przez klienta. Nie są to prezentacje typu powerpoint, ale animowane materiały, które mogą być wzbogacone głosem lektora czy dyskretnym podkładem muzycznym. Mogą występować samodzielnie lub być pomocą dla prelegentów, prezentując ważne informacje np. w formie infografik, wykresów. Poszczególne wystąpienia spikerów konferencji czy seminarium mogą być rozdzielane specjalnie przygotowanymi jinglami dźwiękowymi połączonymi ze spersonalizowaną belką z nazwiskiem i stanowiskiem mówcy oraz logotypem jego firmy/instytucji.

Na potrzeby gali rozdania nagród przygotowujemy prezentacje kategorii, nominowanych w nich podmiotów i zwycięzców. W ramach stworzonego koncepcyjnego szablonu różnicujemy kategorie, aby widz mógł je odróżnić. Tego rodzaju prezentacje mogą zawierać wypowiedzi, zdjęcia lub być „czystą” grafiką-animacją, udźwiękowioną tak, że ma się wrażenie oglądania arcyciekawego zwiastuna filmowego. Oprawa audiowizualna wydarzeń wprowadza urozmaicenie, koloryt w prezentacji ważnych dla danego eventu informacji. Ponadto, oddziałuje na nasze dwa najważniejsze zmysły, którymi postrzegamy rzeczywistość i gromadzimy dane. Wszystkie przygotowane przez nas materiały charakteryzują się spójnością, zarówno pod względem koncepcji jak i estetyki obrazu i dźwięku.

Skontaktuj się z nami!