Przygtowaliśmy render i animację istniejącej statuetki na potrzeby gali klienta.